8 พฤษภาคม 2562 พายุฤดูร้อน ถล่มแพร่ วัดพัง 2 แห่ง บ้านเรือนเสียหายอื้อ หลังคาปลิวทั้งหลัง

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_2493858

เกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ในจังหวัดแพร่ โดยนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า มีบ้านเรือนในตำบลช่อแฮ ได้รับความเสียหลายแห่ง รวมถึงศาสนสถาน (วัด) ต่อมานายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลช่อแฮ พนักงานเทศบาลและผู้นำท้องที่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลช่อแฮ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับผู้ประสบวาตภัย ซึ่งมีวัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดต้นไคร้ บ้านเรือนประชาชน หมู่ 5 บ้านต้นไคร้ และหมู่ 7 บ้านปง ตำบลช่อแฮ ที่ได้รับความเสียหาย